Wart polecenia Prawnik prawo gospodarcze


Wart polecenia Prawnik prawo gospodarcze Katowice

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

Sporządzeni opinii prawnych

Remoncie obiektów budowlanych

Procedura cywilna - II semestr/15 godzin/7 pkt ECTS

Rękojmia i gwarancja

W obszarze prawa rodzinnego Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach alimenty, o ustalenie pochodzenia dziecka, o podział majątku wspólnego, o władzę rodzicielską oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem. Adwokat Agata Morawska świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację. Adwokat Agata Morawska posiada doświadczenie prawnicze w reprezentowaniu Klientów w procesach karnych w charakterze obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Kancelaria Adwokacka adw. Andrzeja Jemielity reprezentuje Klientów także przed organami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji państwowej, czy sądami administracyjnymi w ramach czynności postępowania administracyjnego. Nasza kancelaria prawnicza podejmuje działania w ścisłym porozumieniu z Klientem, w jego jak najlepiej pojętym interesie. Chociaż kancelaria prawnicza jest zlokalizowana w stolicy Dolnego Śląska, chętnie współpracujemy z klientami z innych regionów Polski. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego wykonawczego. Kancelaria Adwokacka Andrzeja Jemielity świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. 2) projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. Jeżeli zachodzi jeden z tych przypadków, to trudno sobie wyobrazić, by nie był spełniony, wynikający z art. Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych (art. Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny spowodował zmiany dotyczące specjalizacji budowlanych - pojawiła się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.